Naši lidé

Členové a spolupracovníci
Avatar 3000 z. s. 

Robert Chlebik

Předseda spolku.

Absolvoval doktorské studium v oboru strategické řízení na VŠE Praha a manažerský MBA program na Rochester Institute of Technology New York. Pracoval na manažerských a konzultantských pozicích v ČR, Švýcarsku a Kanadě. Od roku 2005 se zaměřuje na personalistiku, psychosomatiku a rozvoj emoční inteligence. Prošel buddhistickým výcvikem v tradici Theraváda, absolvoval kurzy práce s pránickou energií pod vedením Francouze  Henri Monforta, Australanky Jasmuheen a Ekvádorce Akahi Salase. Vytváří, organizuje a vede intenzivní prožitkové pobyty vedoucí k harmonizaci tělesné, emoční, mentální, duševní a duchovní složky člověka.

Lukáš Szlaur

Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských vztahů, výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce.

Absolvoval studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, dříve také studium ekonomie na VŠE v Praze. Založil vzdělávací organizaci Institut Euroschola, která se věnuje podpoře osobního rozvoje a vzdělávání mladých i dospělých. Absolvoval řadu odborných vzdělávacích seminářů, dlouhodobější odborné výcviky v Systemické supervizi a koučování a v NLP (Neurolingvistickém programování). www.nasrodinnypsycholog.cz

Eva Hajduková

Terapeutka, léčitelka a specialistka na pedagogiku dětí a dospělých.

Absolvovala doktorské studium speciální pedagogiky na Masarykově Univerzitě v Brně. Zabývala se výukou dětí školního věku i studentů vysokých škol. Nyní pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Vedle tohoto zaměstnání se zabývá také ošetřováním pomocí kombinace Energetického (Esoterního) léčení INEH (International Network for Esoteric Healing) a Pránického léčení (Pranic Healing – Mistr Choa Kok Sui). www.prana-leceni.cz 

Jan Klapsia

Profesionální kouč a mentor firem, podnikatelů a jednotlivců.

Vystudoval VŠB Ostrava a procházel postupně od dělnických profesí, přes mistra, technologa, člena strategie až po ředitele slévárny, vždy se zájmem proč se lidé chovají tak, jak se chovají.  Smysl nalezl v koučování a psychodiagnostice. Je vidět, pokud lidé poznají sami sebe a mění své chování a myšlenky, tak rostou a v životě dosahují snadněji svých cílů, ale zejména se stávají spokojenějšími. www.zivotjakohra.cz/kouci/jan-klapsia

Zuzana Berenika Préma

Lektorka a mentorka novodobého vzdělávaní dětí.

Již dvě desetiletí se zabývá výukou podle filozofie Marie Montessori, učila v předškolních i školních zařízeních a byla u zrodu již několika montessori škol, mnohé také inspirovala k většímu přiblížení se montessori principům. Tvoří projekty v rámci Unie pro krásnější dnešek, z.s. www.detirodinarozvoj.cz

Simona Skřičková

Psycholožka se specializací na dětskou psychologii (pedopsychologii).

Absolvovala magisterské a doktorské studium v oboru psychologie v Brně a v Olomouci. Zaměřuje se na diagnostiku struktury intelektových schopností u dětí a možnosti rozvoje jejich kreativity, potenciálu a emoční inteligence. Využívá principy satiterapie a focusingu. Pracovala jak s dětmi s výukovými a výchovnými problémy, tak s dětmi s mimořádným talentem. Věnuje se také dětem a dospělým po poškození mozku po úrazech, nádorech a cevních mozkových příhodách v organizaci CEREBRUM-Praha.