O nás

Avatar 3000 z.s. (zapsaný spolek, do roku 2020 pod názvem Evropský institut psychosomatiky a emoční inteligence) je nezisková organizace zabývající se především podporou novodobého člověka třetího tisíciletí v pochopení vztahu k sobě samému a ke svému okolí. Naší vizí je dlouhožijící člověk se zdravou psychikou a zdravým tělem, člověk chápající a ovládající své emoce. Člověk aktivně a vědomě přispívající k harmonickému vývoji života na naší planetě. 

Na koho se zaměřujeme

Naši odbornou asistenci a dlouhodobé zkušenosti nabízíme jak jednotlivcům, tak skupinám a organizacím. Podporujeme zejména dlouhodobě vytížené osoby a kolektivy, pro které jsme schopni zorganizovat pobyty dle individuálních časových a lokálních požadavků.

Podstatou je prožitek a pochopení

Jádrem našich aktivit jsou skupinové prožitkové pobyty nadosobního rozvoje, kde po úvodní interaktivní orientaci v konceptu struktury ega a času (minulost-přítomnost-budoucnost) a po orientaci v tzv. emoční mapě účastníci přechází do několikadenního režimu s omezením vnějších podnětů, ideálně bez spojení s mobilním telefonem a internetem, do tzv. aktivního ticha, ve kterém dochází k přímému pochopení propojení lidské mysli a těla, k harmonizaci psychického a fyzického prožívání a k získání tzv. emoční svobody – odstupu od individuálních automatismů získaných v předchozím průběhu života.

Délka pobytů

Doporučenou délkou pobytu je 7 dní, ideálně s omezeným přístupem k internetu a mobilní síti. Tento režim umožňuje intenzivní propojení s vlastní psychikou a tělem a otevírá možnost trvalé a viditelné změny v podobě odstranění starých zdraví škodlivých návyků a zavedení návyků nových, zdraví prospěšných. Dle individuálních požadavků jsme schopni připravit také pobyty kratší či delší. 

Tělesná detoxikace

Většina našich pobytů je podpořena systémem tělesné detoxikace – odlehčená syrová nebo tekutá strava, je možné přidat také období pouze na vodě.