Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Pokud jste naším klientem, minulým či budoucím účastníkem našich akcí, zaregistrovali jste se do naší e-mailové databáze nebo nebo jste navštívili náš web, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 
 

Kdo je správce? 

Jsme zapsaný spolek Avatar 3000 z.s. IČO 06331882 se sídlem Oldřichovice 515, 739 61  Třinec 1, Česká republika zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou L 16132. Provozujeme webovou stránku www.avatar3000.eu. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 
 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 731 502 291 nebo e-mailem na adresu: info@avatar3000.eu 
 

Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
plníme informační povinnost při zpracování osobních údajů, 
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

 
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 
● poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, případně název firmy, e-mail, telefon, adresu fakturační a adresu doručovací, což nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy 
● vedení účetnictví jste-li zákazníky – vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů 
● marketing – zasílání newsletterů – Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, informování o našich akcích, novinkách či aktuálním dění. Jste-li naším klientem, nebo jste se v minulosti zaregistrovali do naší e-mailové databáze, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu Vaší registrace v naší e-mailové databázi. Vaší registraci v naší databázi můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém našem e-mailu. 
● fotografická, filmová či audio dokumentace – audio vizuální záznamy z našich akcí uchováváme a zveřejňujme na základě předchozího souhlasu účastníků našich akcí, po dobu, se kterou účastníci individuálně souhlasí. 
 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
 

Cookies 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů 
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.  Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 
 

Předání osobních údajů třetím osobám 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. 
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. 
 

Předávání dat mimo Evropskou unii 

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@avatar3000.eu
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z e-mailové databáze omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 
 

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na Váš e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 
 

Mlčenlivost 

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.