333 HODIN PRO SEBE

Speciální prodloužený dvoutýdenní pobyt v útulném penzionu s výhledem na východ slunce tradičně nabízíme v letním období školních prázdnin, přesný termín oznamujeme v dostatečném předstihu.

 • sobota dd. mm. 2023 (17.00) – sobota dd. mm. 2023 (14.00)

Místo konání: Bukovec (Beskydy, česko-slovensko-polské trojmezí)

Průvodci/koordinátoři: Eva Hajduková & Robert Chlebik

Základní charakteristika a obsah pobytu:

 • Psychicky a fyzicky ozdravný intenzivní prožitkový pobyt
 • Prostředí a program umožňující odložit mobil, počítač a běžné každodenní povinnosti
 • Systematický návod na obrácení pozornosti na propojenost mysli, těla a emocí
 • Odhalení podvědomých návyků a možnost jejich přeprogramování
 • Systematická harmonizace pravé a levé mozkové hemisféry
 • Intenzivní energetická cvičení – pět Tibeťanů, dech pěti elementů, kvantová terapie a další dle dynamiky a potřeb skupiny
 • Prožitkové navedení směrem k harmonickému a energeticky průchodnému způsobu života, při kterém je možné výrazně pocitově navýšit úroveň životní energie a postupně snižovat potřebu konzumace jídla z důvodu emočního nedostatku a závislostí
 • Detoxikace těla a zprůchodnění tělesných energetických kanálů bude podpořena režimem konzumace syrové stravy (ovoce, zelenina, suché plody, …)
 • Dle momentálního naladění se skupina dohodne na dnech, kdy bude doporučeno odlehčit zcela tělo od jídla, budeme společně konzumovat pouze tekutiny bez energetické složky (voda, čaj, …)
 • * UPOZORNĚNÍ: Účast na tomto pobytu může vést k významné změně stravovacích návyků a to, co do struktury, tak do množství přijímané potravy, které může být významně sníženo
 • Rozvíjení emoční inteligence – orientace v tzv. emoční mapě, spojená s následnou možností rozpouštění negativních tendencí a návyků (energeticky blokujících) a rozvíjení pozitivních návyků (energeticky průchodných) 
 • Po systematické předpřípravě využijeme skupinový režim tzv. aktivního ticha ve dnech, pro které se společně rozhodneme 
 • Budování návyku pro kontinuální nadhled a emoční svobodu (s tímto návykem se účastníci vrací domů)
 • Účast na jednotlivých cvičeních bude pro všechny účastníky dobrovolná
 • V případě potřeby bude průvodci/koordinátoři k dispozici k individuálním konzultacím s jednotlivými účastníky
 • Počet účastníků pobytu: maximálně 20
 • Ubytování: penzion v malebném prostředí Beskyd, pokoje pro 3 osoby, velká společenská místnost, možnost spaní také ve vlastním stanu v blízkosti penzionu

Finanční příspěvek za účast na pobytu je ZCELA DOBROVOLNÝ. Z organizačních důvodů účastníky žádáme, aby před pobytem uhradili rezervační poplatek 7.800 Kč, který pokrývá ubytovací a organizační náklady. V závěru účastníci dobrovolně přispívají za stravu, občerstvení, účast na programu a mohou také přispět na další rozvoj činnosti spolku.

V dostatečném předstihu před pobytem pomáháme účastníky vzájemně propojit, aby se mohli dohodnout na spolujízdě na místo pobytu (tzn. řidiči, kteří mají místo ve svém autě, nabízejí možnost dopravy těm, kteří auto k dispozici nemají). Všem nabízíme možnost vyzvednutí z vlakové stanice Návsí na rychlíkové trati Praha – Košice.  

Zájem o účast na pobytu „333 hodin pro sebe“ můžete potvrdit zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@avatar3000.eu. Následně Vám budou zaslány další organizační detaily a potvrzena rezervace Vašeho místa.