333 HODIN PRO SEBE

Speciální prodloužený dvoutýdenní pobyt v útulném penzionu s výhledem na východ slunce tradičně nabízíme v letním období školních prázdnin, letos v následujícím termínu:

 • sobota 29. 7. 2023 (17.00) – sobota 12. 8. 2023 (14.00)

Místo konání: Bukovec (Beskydy, česko-slovensko-polské trojmezí)

Průvodci/koordinátoři: Eva Hajduková & Robert Chlebik

Základní charakteristika a obsah pobytu:

 • Účast na pobytu napomáhá navýšit úroveň životní energie, prodloužit život, optimalizovat tělesnou hmotnost, regenerovat zrak, zvýšit psychickou odolnost a emoční inteligenci, posílit intuici, pochopit příčiny nemocí a celkově zlepšit vztah k sobě samému a ke svému okolí
 • Harmonizace pravé a levé mozkové hemisféry metodou tzv. všímavosti
 • Energetická cvičení – pět Tibeťanů, dech pěti elementů, Jacobsonova progresivní svalová relaxace, Berceliho revoluční metoda uvolňování traumat a další dle dynamiky a potřeb skupiny
 • Metodická regenerace zraku s potenciálem zlepšení až o 2 dioptrie
 • Základy Rosenbergovy nenásilné komunikace založené na vzájemně empatickém sdílení ne/uspokojení životních potřeb
 • Prostředí a program umožňující odložit mobil, počítač a běžné každodenní povinnosti
 • Doporučen režim konzumace syrové stravy (ovoce, zelenina, suché plody, …)s cílem odlehčit tělo, navíc doporučen jeden den společně konzumovat pouze tekutiny bez energetické složky (voda, čaj, …)
 • Systematická předpříprava a následný několikadenní skupinový režim tzv. aktivního ticha, otevírající možnost odhalení podvědomých návyků a možnost jejich přeprogramování
 • Budování návyku pro kontinuální nadhled a emoční svobodu
 • Účast na jednotlivých cvičeních je pro všechny účastníky dobrovolná
 • Tento psychicky a fyzicky ozdravný intenzivní prožitkový pobyt probíhá ve skupince do 20 účastníků
 • Ubytování: penzion v malebném prostředí Beskyd, pokoje pro 2 – 3 osoby, velká společenská místnost, možnost spaní také ve vlastním stanu v blízkosti penzionu
 • UPOZORNĚNÍ: Účast na tomto pobytu může vést k významné změně stravovacích návyků a to, co do struktury, tak do množství přijímané potravy, které může být významně sníženo
 • V případě potřeby jsou průvodci Robert Chlebik a Eva Hajduková k dispozici k individuálním konzultacím s jednotlivými účastníky

Finanční příspěvek za účast na programu je ZCELA DOBROVOLNÝ. Před pobytem žádáme účastníky o zaslání rezervační zálohy ve výši 9.800 Kč, která pokrývá pronájem prostor a nezbytné organizační náklady. V závěru účastníci dobrovolně přispívají za stravu a občerstvení, účast na programu a mohou také přispět na další rozvoj činnosti spolku rozvoj činnosti spolku AVATAR 3000, který pořádá tuto akci.

V dostatečném předstihu před pobytem pomáháme účastníky vzájemně propojit, aby se mohli dohodnout na spolujízdě na místo pobytu (tzn. řidiči, kteří mají místo ve svém autě, nabízejí možnost dopravy těm, kteří auto k dispozici nemají). Všem nabízíme možnost vyzvednutí z vlakové stanice Návsí na rychlíkové trati Praha – Košice.  

Zájem o účast na pobytu „333 hodin pro sebe“ můžete potvrdit zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@avatar3000.eu. Následně Vám budou zaslány další organizační detaily a potvrzena rezervace Vašeho místa.