TÝDEN PRO SEBE

 • zářivý: sobota 4. 9. – sobota 11. 9. 2021
 • v říji: sobota 2. 10. – sobota 9. 10. 2021
  • Upozornění: může dojít ke změnám dle aktuálních vládních opatření

(doporučené příjezdy 16:00-17:00, odjezdy po 13:00)
Místo konání: Bukovec, Beskydy (nejvýchodnější obec v ČR)  – možnost příjezdu přímým vlakem ze směru Praha/Ostrava resp. Košice/Žilina do stanice Návsí

Průvodce/koordinátor: Robert Chlebik, energetická podpora: Eva Hajduková

Základní charakteristika a obsah pobytu:

 • Psychicky a fyzicky ozdravný intenzivní prožitkový pobyt v menší skupince cca 10 účastníků
 • Prostředí a program umožňující odložit mobil, počítač a běžné každodenní povinnosti
 • Systematický návod na obrácení pozornosti na propojenost mysli, těla a emocí 
 • Odhalení podvědomých návyků a možnost jejich přeprogramování
 • Systematická harmonizace pravé a levé mozkové hemisféry
 • Intenzivní energetická cvičení – pět Tibeťanů, dech pěti elementů, kvantová terapie a další dle dynamiky a potřeb skupiny
 • Prožitkové navedení směrem k harmonickému a energeticky průchodnému způsobu života, při kterém je možné výrazně pocitově navýšit úroveň životní energie a postupně snižovat potřebu konzumace jídla z důvodu emočního nedostatku a závislosti
 • Detoxikace těla a zprůchodnění tělesných energetických kanálů bude podpořena režimem konzumace syrové stravy (ovoce, zelenina, suché plody, …)
 • Minimálně na 1 den bude doporučeno odlehčit zcela tělo od jídla, budeme společně konzumovat pouze tekutiny bez energetické složky (voda, čaj, …), účastníci mohou tento režim libovolně rozšířit na více dní
 • * UPOZORNĚNÍ: Účast na tomto pobytu může vést k významné změně stravovacích návyků a to, co do struktury, tak do množství přijímané potravy, které může být významně sníženo
 • Rozvíjení emoční inteligence – orientace v tzv. emoční mapě, spojená s následnou možností rozpouštění negativních tendencí a návyků (energeticky blokujících) a rozvíjení pozitivních návyků (energeticky průchodných) 
 • Po systematické předpřípravě využijeme několikadenní skupinový režim tzv. aktivního ticha 
 • Budování návyku pro kontinuální nadhled a emoční svobodu (s tímto návykem se účastníci vrací domů)
 • Účast na jednotlivých cvičeních bude pro všechny účastníky dobrovolná
 • V případě potřeby bude průvodce/koordinátor Robert Chlebik (případně Eva Hajduková) k dispozici k individuálním konzultacím s jednotlivými účastníky
 •  Ubytování: útulný horský penzion v malebném prostředí Beskyd poblíž hranic s Polskem a Slovenskem, pokoje pro 2 – 3 osoby, velká společenská místnost

Finanční příspěvek za účast na programu je ZCELA DOBROVOLNÝ. Před pobytem žádáme účastníky o zaslání registrační zálohy ve výši 500 Kč/osoba/den, tj. 3.500 Kč týden, která pokrývá organizační náklady. V závěru účastníci dobrovolně přispívají za stravu a občerstvení, účast na programu a mohou také přispět na další rozvoj činnosti spolku.  

V dostatečném předstihu před pobytem pomáháme účastníky vzájemně propojit, aby se mohli dohodnout na spolujízdě na místo pobytu (tzn. řidiči, kteří mají místo ve svém autě, nabízejí možnost dopravy těm, kteří auto k dispozici nemají). Všem nabízíme možnost vyzvednutí z vlakové stanice Návsí na rychlíkové trati Praha – Košice.    

Zájem o účast na pobytu „Týden pro sebe“ můžete potvrdit zasláním e-mailové zprávy na adresu: tydenprosebe@seznam.cz. Následně Vám budou zaslány další organizační detaily a potvrzena rezervace Vašeho místa.